Privacy

Privacy statement Amsterdambox | Local Dimension V.O.F.

In dit privacy statement wordt het privacy beleid van de website Amsterdambox.com besproken en kenbaar gemaakt. Daaronder vallen nadrukkelijk alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Local Dimension V.O.F. eigenaar van Amsterdambox. Gebruikers van de website van Amsterdambox.com worden via dit privacy statement geïnformeerd over de manier waarop Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website automatisch verstrekt en de gegevens die de gebruiker actief aan Amsterdambox | Local Dimension V.O.F.  verstrekt.

Gebruik website: Door gebruik te maken van de website worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via het IP-adres van de gebruiker verzameld. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres, het tijdstip van het bezoek aan de website, de duur van het bezoek, de browser die daarbij gebruikt wordt en de onderdelen van de website die bezocht worden. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website gebruikt wordt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Daarnaast worden de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt ter optimalisatie van de website.

Registratie persoonsgegevens: Bij gebruik making van de dienstverlening van Amsterdambox | Local Dimension V.O.F., bij verzending van een informatie-aanvraag of bij anderszins contact met Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. worden de verstrekte persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Amsterdambox | Local Dimension V.O.F.. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die de gebruiker zelf actief verstrekt. Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening en om informatie aan de gebruiker te kunnen verstrekken wanneer de gebruiker aangeeft hier interesse in te hebben. Eventueel kan Amsterdambox.com persoonsgegevens gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de activiteiten van Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. Een gebruiker die het niet wenselijk acht om informatie over Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. te ontvangen, kan dit te allen tijde kenbaar maken door zich uit te schrijven.  

Behandeling gegevens: Verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt de gebruiker daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens: De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien de gebruiker wenst dat zijn/haar persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer de gebruiker inzage wenst te krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, kan een schriftelijk verzoek hiertoe gericht worden aan het adres zoals onderaan deze pagina is weergegeven.

Beveiliging: Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. spant zich tot het uiterste in persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Daarbij zullen de richtlijnen uit dit privacy statement in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. heeft inzage in geregistreerde persoonsgegevens.

Overig: Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

Amsterdambox | Local Dimension V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via onderstaande contact-gegevens:

 

Algemene gegevens

Amsterdambox | Local Dimension V.O.F.
Adres: Pieter Vlamingstraat 5
1093 AA Amsterdam
telefoonnummer: +31 6 148 19 023
e-mail adres: hello@amsterdambox.com
KvK-nummer: 57632596
Btw identificatienummer: NL 852666640B01